პინ-კოდი დაკოპირებულია
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად,
თქვენს ქვეყანაში www.crystalbet.com არ
არის ხელმისაწვდომი. საიტით სარგებლობა
შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოდან
(ქართული IP მისამართებით).
თქვენს ქვეყანაში საუკეთესო სათამაშო
გამოცდილების მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ
www.bwin.com-ს.
ბალანსზე თანხის არსებობის შემთხვევაში,
გატანას შეძლებთ საიტზე ავტორიზაციის შემდეგ,
თანხის გატანის გვერდიდან.
Due to regulatory requirements,
www.crystalbet.com is not available in your
country. The website can be accessed only
from Georgia (from Georgian IP location).
For the best gaming experience in your country we
invite you to join www.bwin.com.
If you have money on your balance, you will be able to
withdraw it from the withdrawal page after logging in
to the website.
По действующему законодательству,
www.crystalbet.com недоступен в вашей
стране. Пользоваться сайтом возможно
только в Грузии (грузинским IP адресом).
Для лучшего игрового опыта в вашей стране
можете посетить www.bwin.com.
Если у вас имеются средства на балансе аккаунта,
сможете их вывести после авторизации на сайте,
со страницы вывода средств.
კონტაქტი | Contact | Контакт
ფსონი პრომო კოდი
1 ₾
5 ₾
10 ₾
25 ₾
50 ₾
100 ₾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
წესი

1) საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სპორტულ თამაშებზე ფსონის დამდები პირის ზღვრულ ასაკს შეადგენს 25 წელი. პირი რომელიც რეგისტრირდება და სპორტულ თამაშებზე დებს ფსონს უნდა იყოს 25 წელს მიღწეული ან მეტი ასაკის, რაც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაშში მონაწილე პირს.

2) საქართველოს კანონმდებლობით კაზინოს თამაშებში მონაწილეობის ზღვრული ასაკი შეადგენს 25 წელს. პირი რომელიც რეგისტრირდება და მონაწილეობას იღებს კაზინოს თმაშებში უნდა იყოს 25 წელს მიღწეული ან მეტის,რაც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაშში მონაწილე პირს.

3) კომპანია crystalbet-ი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეამოწმოს თამაშში მონაწილე პირის ასაკი და მოითხოვოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ან გამოგზავნა. აღნიშნული პროცედურის დასრულებამდე და საკითხის სრულად გარკვევამდე crystalbet-ი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს მომხმარებლის ანგარიში საიტზე.

დან

დატრიალებული სპინები

მიღებული სპინები

აქტიური ფრისპინები

დან

დატრიალებული სპინები

მიღებული სპინები

აქტიური ფრისპინები

გათამაშება
LIVE
უყურე გათამაშებას