ითამაშე
წესები და პირობები
1რა არის JETX?
JETX არის კრისტალბეთის ახალი თამაში, რომელშიც შეგიძლია სწრაფად და მარტივად მოიგო თანხა.
2როგორ ვითამაშო JETX?
  1. შეიყვანე - განსაზღვრულ დროში ფსონის ველში სასურველი თანხა. ფსონის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 0.10 ₾-ს, ხოლო მაქსიმალური -250 ₾-ს.
  2. თვალი ადევნე - რა სიმაღლეზე ავა JETX. JETX-ის სიმაღლის განვითარება განსაზღვრული არ არის და მერყეობს 1-დან უსასრულობამდე.
  3. გამოიტანე თანხა - აფეთქბამდე სასურველ სიმაღლეზე, ან წინასწარ გამოიყენე ავტო მოხსნის ფუნქცია (რა სიმაღლეზეც გსურს თანხის გამოტანა).
3როგორ ითვლება მოგება?
მოგება ითვლება მოცემულ მომეტში მიმდინარე სიმაღლის, კოეფიციენტისა და დადებული ფსონის ერთმანეთზე ნამრავლით. მაქსიმალური მოგება შეადგენს
20 000 ₾-ს.
4როგორ ვიღებ მოგებას?
თანხა მოგებულად იმ შემთხვევაში გეთვლება, თუ აფეთქებამდე მოასწრებ ავტო მოხსნის ფუნქციის გამოყენებას (მოგება მომენტალურად აისახება ბალანსზე). აფეთქების შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ითვლება.
5როგორ თამაშდება ჯეკპოტი?
JetX-ს აქვს ჯეკპოტი Galaxy, რომელიც თამაშდება შემთხვევითობის პრინციპით. ჯეკპოტს იგებს პროგრამის მიერ ამავე პრინციპით შერჩეული მხოლოდ ერთი მოთამაშე. ჯეკპოტის მოსაგებად მოთამაშის მიერ განთავსებული ფსონი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 1 ლარს, ხოლო განაღდების კოეფიციენტი უნდა იყოს მინიმუმ 1.5.
არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება გათამაშებიდან. კომპანია კრისტალბეთი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს აქცია, ან შეცვალოს მისი პირობები.
BACK TO TOP
ფსონი პრომო კოდი
1 ₾
5 ₾
10 ₾
25 ₾
50 ₾
100 ₾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
წესი

1) საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სპორტული თამაშობებზე ფსონის დამდები პირის ზღვრული ასაკს შეადგენს (18) წელი. პირი რომელიც რეგისტრირდება და სპორტულ თამაშობებზე დებს ფსონს უნდა იყოს (18) წელს მიღწეული ან მეტი ასაკის, რაც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაშში მონაწილე პირს.

2) საქართველოს კანონმდებლობით კაზინოს თამაშებში მონაწილეობის ზღვრული ასაკი შეადგენს (21) წელი. პირი რომელიც რეგისტრირდება და მონაწილეობას იღებს კაზინოს თმაშებში უნდა იყოს 21 წელს მიღწეული ან მეტის,რაც ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით. აღნიშნული პირობის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაშში მონაწილე პირს.

3) კომპანია crystalbet-ი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეამოწმოს თამაშში მონაწილე პირის ასაკი და მოითხოვოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა ან გამოგზავნა. აღნიშნული პროცედურის დასრულებამდე და საკითხის სრულად გარკვევამდე crystalbet-ი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს მომხმარებლის ანგარიში საიტზე.

შეტყობინება
გადასვლა